Pythonowy program do pobierania planu z zut.edu.pl/WU i wrzucania go do google calendar

Mariusz Kozakowski 360b071cb7 Poprawki po zmianach na WU 5 years ago
src 360b071cb7 Poprawki po zmianach na WU 5 years ago
.gitignore 09224ba806 Init commit 5 years ago
LICENSE 09224ba806 Init commit 5 years ago
README.md 3e29ab117b Połączenie z google 5 years ago
__init__.py 74d256781c przepisanie na OOP 5 years ago
zutcal.py 3e29ab117b Połączenie z google 5 years ago

README.md

zut-cal

Pythonowy program do pobierania planu z zut.edu.pl/WU i wrzucania go do google calendar.

Zależności

  • PyQuery
  • pip install --upgrade google-api-python-client